Dotace

Společnost HALLEXO CZ, s. r. o., která se dlouhodobě profiluje jako společnost zaměřená na poskytování odborného vzdělávání, rekvalifikačních kurzů a periodického přezkoušení především v oblasti svařování, školení řidičů vysokozdvižných vozíků, jeřábníků a vazačů, pořídila pro svou svářečskou školu HALLEXO CZ, s. r. o. praktické školící pomůcky s přispěním evropských dotací.

Projekt s názvem Pořízení praktických školících pomůcek pro stávající školící středisko společnosti HALLEXO CZ, s. r. o., byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Jméno žadatele:HALLEXO CZ, s. r. o.
Termín realizace:2.1.2017-31.8.2018
Způsobilé dotace:1 120 041,31 Kč
Dotace:   560 020,65 Kč

Popis projektu:

Záměrem projektu bylo dovybavit stávající školicí středisko společnosti novými praktickými pomůckami určenými pro praktickou výuku. Konkrétně byly pořízeny 4 ks svařovacích zdrojů pulsních pro svařování metodou MIG/MAG, svařovací zdroj pro trubičkový drát, 2 ks řezacích strojů pro řezání kyslíkem a motorový vysokozdvižný vozík s nosností min. 3 tuny. Pořízené pomůcky jsou jednak určeny pro výuky svařování (svářečské kurzy), dále pro kurzy řezání kyslíkem a pro školení řidičů vysokozdvižných vozíků. V rámci realizace projektu došlo k rozšíření kapacity školicího střediska o 2 místa, díky čemuž nová kapacita pro školení a odborné vzdělávání činí 22 míst.


Fotografie realizovaného projektu: